Компанія Ендейвер надає повний сервіс бурових розчинів із застосуванням атестованої лабораторії, що укомплектована обладнанням за стандартами АРІ.

Сервіс бурових розчинів включає в себе:

1.     Розробку програми промивки свердловини в залежності від конкретних умов буріння та узгодження її з Замовником.

2.     Аудиторську перевірку бурової установки з оцінкою рівня готовності її до роботи, включаючи визначення можливостей блоку очистки і всієї циркуляційної системи бурового розчину та видачу рекомендацій по їх оптимізації.

3.     Постачання основного і резервного обсягів хімічних реагентів безпосередньо на свердловину.

4.     Інженерний супровід за допомогою атестованої польової лабораторії бурових розчинів, оснащеної обладнанням за стандартами АPІ, що включає в себе:

• цілодобовий контроль польовими інженерами процесу приготування та обробки бурових розчинів;

• контроль дотримання правил техніки безпеки та вживання своєчасних заходів щодо запобігання аварійних ситуацій;

• спостереження за дотриманням правил зберігання хімічних реагентів та інших матеріалів, контроль за їх витрачанням;

• ведення щоденної, а також підсумкової звітної документації по кожній свердловині.

Ми пропонуємо наступні системи бурових розчинів:

1. Полімер-глиниста система – проста ефективна система розчину при бурінні до глибини 2000 метрів.

 • легкість в приготуванні;
 • низька собівартість при використанні;
 • відсутність шкідливого впливу на навколишнє середовище.

2. Полімеркалійова система – найбільш ефективна в своєму класі, спеціально розроблена для буріння в розрізах, що представлені глинистими сланцями.

 • можливість приготування як на прісній, так і на морській воді;
 • стабілізація стінок стовбура свердловини;
 • мінімальне налипання вибуреної породи на інструмент;
 • мінімальний шкідливий вплив на навколишнє середовище.

3. Біополімерна система – кислоторозчинна система бурового розчину з наповнювачем для забезпечення мінімального пошкодження пласта та високої стійкості стовбура свердловини.

 • показник зворотної проникності 90-99%;
 • стабільна до 140°С (300°F);
 • низькопроникна фільтраційна кірка та її легке видалення.

4. Система розчину на вуглеводневій основі – призначена для розкриття продуктивних горизонтів з АНПТ, горизонтальних ділянок, масивних відкладів легко набухаючих, гідратуючих та диспергуючих глин, хемогенних відкладів, а також в якості пакерних рідин та розчинів для глушіння свердловин під час КРС.

 • максимальний захист колекторських властивостей у порівнянні з усіма існуючими системами бурових розчинів;
 • повна інертність по відношенню до активних глинистих порід, солей, сірководню;
 • низький коефіцієнт тертя;
 • відсутність корозії.