Сервіс геолого-технологічних досліджень призначений для здійснення контролю за станом свердловини на всіх етапах її будівництва і введення в експлуатацію з метою підвищення якості проводки і скорочення терміну будівництва свердловини на основі геолого-геохімічної, геофізичної та технологічної інформації, що одержується в процесі буріння.

Сервіс дозволяє знизити аварійність роботи бурової бригади на всіх етапах будівництва свердловини, і, таким чином, уникнути витрат Замовника на ліквідацію ускладнень та аварій. При наданні сервісу використовується сучасна станція ГТД «Геотест-5» 2011 року випуску та ліцензійне програмне забезпечення «GeoData». Послуги надаються згідно міжнародних стандартів АРІ із видачею звітності трьома мовами за бажанням Замовника.

Задачі сервісу

Геологічні:

 • оперативне літолого-стратиграфічне розчленування розрізу;
 • визначення характеру насичення пластів-колекторів;
 • оцінка фільтраційно-ємнісних властивостей (ФЄВ) пластів-колекторів;
 • контроль процесу випробування і визначення гідродинамічних і технологічних характеристик пластів для випробування об’єктів;
 • виявлення реперних горизонтів.

Технологічні:

 • завчасне виявлення газонафтоводопроявів;
 • розпізнавання і визначення тривалості технологічних операцій;
 • виявлення проявів і поглинань під час спуско-підіймальних операцій та керування доливанням у свердловину промивальної рідини;
 • оптимізація спуско-підіймальних операцій (обмеження швидкості спуску, оптимізація роботи вантажопідіймальних механізмів);
 • контроль пластових і порових тисків, прогнозування зон аномально-високих пластових тисків (АВПТ) і аномально високих порових тисків (АВПоТ);
 • контроль спуску і цементування обсадної колони;
 • діагностика передаварійних ситуацій у реальному масштабі часу.

Планово-економічні:

 • визначення техніко-економічних показників буріння;
 • визначення балансу часу роботи вахти, бурової бригади (бурової установки);
 • підготовка і передача на верхній рівень керування зведених форм оперативної звітності щодо виконаних робіт за вахту, рейс чи добу та по свердловині в цілому.

Інформаційні:

 • on-line передача Замовнику геолого-технологічної інформації;
 • відеоспостереження на майданчику в режимі on-line.